تهران، سال 1377 - بخش دوم

عکس از : آرشیو آژانس عکس ایران

نمایش بوقلمون

عکس از : Reza Moattarian