|
خبری / شناسه : 60729 / تاریخ انتشار : 1395/9/28 20:12
 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

 •  نمایش کلاغ

  نمایش کلاغ

نمایش کلاغ

IIPA /نمایش کلاغ به کارگردانی سمانه زندی نژاد و با بازی مرتضی اسماعیل کاشی و سهیلا گلستانی در سالن چهارسو تئاتر شهر به روی صحنه رفت .

captcha