|
خبری / شناسه : 60734 / تاریخ انتشار : 1395/10/1 15:39

نمایش آخر بازی

IIPA /نمایش آخر بازی به کارگردانی محمد مهدی شاهی و بازی مجید اصغری،رحیل روحانی زاده ،مصطفی مقیمی و حمیدرضا نقره دوست در سالن کوچک تالار مولوی بروی صحنه رفت./عکس رضا معطریان

captcha