|
خبری / شناسه : 60749 / تاریخ انتشار : 1395/10/11 15:26
 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

 •  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

  دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

دیدار وزرای خارجه سوریه و ایران

IIPA / ولید المعلم ، وزیر خارجه سوریه، ظهر امروز با محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

captcha