|
خبری / شناسه : 60751 / تاریخ انتشار : 1395/10/13 15:39
 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

 •  نمایش قیطریه

  نمایش قیطریه

نمایش قیطریه

IIPA /نمایش قیطریه به کارگردانی نازیار عمرانی و بازی ملودی آرام نیا، شقایق دهقان، معصومه رحمانی، فرزانه سهیلی، گیتی قاسمی در تماشاخانه باران به روی صحنه رفت.

captcha