|
خبری / شناسه : 60789 / تاریخ انتشار : 1395/11/2 05:11

عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو

IIPA /عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو/ عکس :سجاد صفری

captcha