|
خبری / شناسه : 60790 / تاریخ انتشار : 1395/11/2 21:33

عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو 2

IIPA /عملیات امداد ونجات ساختمان پلاسکو 2/عکس:علی محمدی

captcha