|
خبری / شناسه : 60811 / تاریخ انتشار : 1395/11/17 14:32
 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

 •  نمایش حرفه ای

  نمایش حرفه ای

نمایش حرفه ای

IIPA / نمایش حرفه ای به کارگردانی رضا کیانیان و با بازی هدایت هاشمی ، بهاره رهنما و رضا کیانیان شب گذشته اجرای خود را در تماشاخانه پالیز آغاز کرد.

captcha