|
ورزشی / شناسه : 60816 / تاریخ انتشار : 1395/11/18 20:17
 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

 •  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

  تمرین تیم السد قطر پیش از بازی بازی با استقلال تهران

تمرین تیم السد قطر پیش از بازی با استقلال تهران

IIPA /تیم السد قطر با حضور  ژآوی هرناندز (ستاره سابق بارسلونا)و مرتضی پور علی گنجی مدافع ملی پوش ایرانی پیش از بازی با استقلال در پلی اف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تمرین کرد.

captcha