|
خبری / شناسه : 60829 / تاریخ انتشار : 1395/11/26 18:34
 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

 •  نمایش مانوس

  نمایش مانوس

نمایش مانوس

IIPA /نمایش مانوس به طراحی و کارگردانی نازنین سهامی زاده و با بازی احسان بیات فر، ابراهیم عزیزی، السا فیروزآذر، احسان کرمی، صبا گرگین پور، حمیدرضا محمدی، نسرین نکیسا، نرگس نیک سیرت در تالار قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت./عکس: رضا معطریان

captcha