|
ورزشی / شناسه : 60834 / تاریخ انتشار : 1395/11/29 21:23
 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

 •  نمایش لیر شاه

  نمایش لیر شاه

نمایش لیر شاه

IIPA /نمایش لیر شاه به کارگردانی محمد عاقبتی و با بازی حسن معجونی ،لیلی رشیدی ، کتایون طلایی،پانیز برزعلی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت/عکس: رضا معطریان

captcha