|
خبری / شناسه : 60857 / تاریخ انتشار : 1396/1/16 10:57

میدان حسن آباد تهران

IIPA /میدان حسن آباد از آن میدان هایی است که هم فال است و هم تماشا.  هم می توانی برای خرید به این نقطه از شهر بروی و هم از دیدن معماری بی نظیر و متفاوت آن لذت ببری. قدم زدن در سنگ فرش های این میدان حس دلنشین یک سفر خارج از کشور را در ذهن تداعی می کند. این میدان هم همانند اکثر میدان های شهر، خاطرات خودش را دارد.میدان حسن آباد که پس ازانقلاب اسلامی   به «میدان31شهریور » تغییر نام یافته بود و دوباره به نام حسن آباد ثبت گردید در تقاطع خیابان امام خمینی (ره)(سپه) و خیابان وحدت اسلامی  واقع شده‌است. میدان حسن آباد از میدانهای تاریخی  وجزء بافت تاریخی و سنتی تهرانزمان قاجاریه   است./عکس:علی محمدی

captcha