|
ورزشی / شناسه : 60861 / تاریخ انتشار : 1396/1/19 18:35
 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

 •  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

  مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان

IIPA / دومین روز از رقابت های تنیس دیویس کاپ در منطقه آسیا واقیانوسیه مصاف دو تیم ایران و ویتنام که برای ماندن در گروه دو آسیا رقابت می کردند که در پایان تیم ایران برنده این بازی شد.

captcha