|
ورزشی / شناسه : 60869 / تاریخ انتشار : 1396/1/23 12:20
 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

 •  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و بنیادکار ازبکستان‎

IIPA /در چارچوب هفته چهارم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، تیم ذوب آهن ایران توانست با برتری دو بر یک بنیادکار ازبکستان را در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان شکست دهد./عکس:علیرضا وثیق انصاری

captcha