|
خبری / شناسه : 60912 / تاریخ انتشار : 1396/2/24 14:35
 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

 •  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

  سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

سفر انتخاباتی روحانی به لرستان

IIPA /حسن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز(یکشنبه) به خرم آباد سفر و در جمع هواداران خود در دانشگاه قدیم لرستان به سخنرانی پرداخت./عکس:سجاد صفری

captcha