|
خبری / شناسه : 60916 / تاریخ انتشار : 1396/2/25 20:55
 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

 •  سفر دکتر روحانی به ساری

  سفر دکتر روحانی به ساری

سفر دکتر روحانی به ساری

IIPA /حسن روحانی  کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری با حضور در جمع هوادارانش سخنرانی کرد./عکس: سجاد صفری

captcha