|
ورزشی / شناسه : 60952 / تاریخ انتشار : 1396/3/22 22:27
 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

 •  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

  دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان

IIPA /دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان امروز دوشنبه برگزار شد که در نهایت با برتری ۲ بر صفر به سود ایران به پایان رسید . ایران با این پیروزی برای پنجمین بار به جام جهانی صعود کرد./عکس نعیم احمدی

 

captcha