|
خبری / شناسه : 60959 / تاریخ انتشار : 1396/4/2 15:08
 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

 •  معدن سنگ آهن سنگان

  معدن سنگ آهن سنگان

معدن سنگ آهن سنگان

IIPA /بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو از معدن سنگ آهن و کارخانه گندله سازی یک و دو سنگان./عکس:رضا معطریان 

captcha