|
خبری / شناسه : 60974 / تاریخ انتشار : 1396/4/21 14:33
 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

 •  آب‌تنی در چشمه علی

  آب‌تنی در چشمه علی

آب‌تنی در چشمه علی

IIPA /منطقه تفریحی چشمه علی در تعطیلات آخر هفته روز های گرم تابستان میزبان کودکانی است که به همراه خانواده هایشان برای آب تنی و تفریح به این مکان می آیند.این چشمه پایین برج تاریخی ری قرار دارد./عکس:علی محمدی

captcha