|
خبری / شناسه : 60979 / تاریخ انتشار : 1396/4/26 14:55
 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

 •  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

  افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

افتتاحیه نمایشگاه آثار داوود رشیدی

IIPA /همزمان با هشتاد و چهارمین سالروز تولد زنده‌یاد داوود رشیدی نمایشگاهی از آثار، جوایز، عکس‌ها و دستخط این بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در تئاتر شهر برپا شد./عکس:رضا معطریان

captcha