|
خبری / شناسه : 60982 / تاریخ انتشار : 1396/4/30 16:31
 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

 •  نمایش مفیستو

  نمایش مفیستو

نمایش مفیستو

IIPA /نمایش مفیستو به کارگردانی مسعود دلخواه و بازیرتضی اسماعیل‌کاشی، محمدرضا علی‌اکبری، پریسا رضایی، ژیلا آل‌رشاد، امیرحسین سرداریان، هادی آقابزرگی، پوریا سلطان‌زاده، اشکان هورسان، عبدالرضا نصاری، راحیل روحانی‌زاده، افسون دلخواه، فرزانه زینتی، محمدمهدی شاهی، فطیما یثربی، معصومه بیگی، محبوبه تفضلی، محمد صادقی، مصطفی مقیمی، ایران مسعودی، رضا موسوی، مرتضی کوهی، سمانه آقازمانی، فرزین حاجیلو، محمدعلی شهیدی، منا رستگار، امیرحسین قنبری، مهرنوش حاجی‌خانی، احسان کاکاوند، فرهاد حاجیلو، حسین یوسفی و میلاد افواج
در سالن اصلی تالار مولوی به صحنه رفت.عکس:رضا معطریان
captcha