|
خبری / شناسه : 60993 / تاریخ انتشار : 1396/5/9 16:05
 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

 •  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

  نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

IIPA /نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه به کارگردانی شهرام گیل آبادی و بازی پانته آ بهرام ،سیما تیر انداز، لادن مستوفی و مینا دریس در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشه به روی صحنه رفت.عکس:رضا معطریان 

captcha