|
خبری / شناسه : 60994 / تاریخ انتشار : 1396/5/14 15:44
 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

 •  نمایش سه خواهر

  نمایش سه خواهر

نمایش سه خواهر

IIPA /نمایش سه خواهر به کارگردانی حسن معجونی و باز ی فریبا جدیکار،سعید چنگیزیان،محمد عاقبتی آوا شریفی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.عکس:رضا معطریان 

captcha