|
خبری / شناسه : 61002 / تاریخ انتشار : 1396/5/23 14:51
 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

 •  نمایش دشمن خدا

  نمایش دشمن خدا

نمایش دشمن خدا

IIPA /نمایش دشمن خدا به کارگردانی عماد الدین رجبلو و بازی رضا وحیدی فر،پورنیک کاوش،محدثه شیر علی ،امیر محمد درویش ،حسین صفایی،مارال سینه سپهر،ملیکا البرزی در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha