|
خبری / شناسه : 61005 / تاریخ انتشار : 1396/5/25 16:52
 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

 •  نمایش شرق دور شرق نزدیک

  نمایش شرق دور شرق نزدیک

نمایش شرق دور شرق نزدیک

IIPA /نمایش شرق دور شرق نزدیک به کارگردانی حمید رضا نعیمی و بازی حامد بهداد،بهناز نازی،کامبیز امینی،کتانه افشاری نژاد،محسن گودرزی،بهارنوحیان،مرجانفریقی در تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت.

captcha