|
خبری / شناسه : 61012 / تاریخ انتشار : 1396/5/31 16:05
 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

 •  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

  نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

IIPA /نمایش شیرهای خان بابا سلطنه به گارگردانی افشین هاشمی و بازی گلاب آدینه، محمد رضا مالکی،شهرام مسعودی،علیرضا ناصحی،وحید نفر،محمد رضا آزاد فر، افشین هاشمی،مسح کاظمی،فاطمه حیدر ی فر و مونا فرجاد در تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت.

captcha