|
خبری / شناسه : 61016 / تاریخ انتشار : 1396/6/4 19:37
 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

مراسم تودیع و معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

IIPA /مراسم پاسداشت حضور و تلاش سیدرضا صالحی امیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معارفه  به سیدعباس صالحی به‌عنوان وزیر ارشاد، در تالار وحدت برگزار شد .

 
captcha