|
خبری / شناسه : 61018 / تاریخ انتشار : 1396/6/6 12:51
 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

 •  ابراهیم یزدی

  ابراهیم یزدی

ابراهیم یزدی

IIPA /ابراهیم یزدی فعال سیاسی و دبیرکل حزب نهضت آزادی و  اولین وزیر خارجه ایران  بعد از  انقلاب اسلامی  ایران  شامگاه پنجم شهریور 96 در گذشت ./آژنس عکس ایران 

captcha