|
ورزشی / شناسه : 61023 / تاریخ انتشار : 1396/6/11 13:18
 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

 •  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

  اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان

IIPA /پنجمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی بانوان رده سنی بزرگسالان ،تیم ملی کانوپولوی بانوان رده سنی بزرگسالان در آغاز پنجمین مرحله اردوی آمادگی خود به منظور حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا مالزی در دریاچه آزادی به آب می زند.
تکتم آخوندزاده از مازندران، فاطمه جلیلیان از اصفهان، الهه پورعبدیان از البرز، ترانه کامیاب از تهران، مهلا عاطفه دار و نفیسه خرمی نیک از خراسان رضوی، سونیا گماری از کرمانشاه، صبا رحمتی از لرستان، آمنه شیرزادی از مرکزی و سمیرا منوچهری از فارس نفرات دعوت شده به اردو هستند که تحت نظر دلارام راثی مرزآبادی تمرینات خود را انجم خواهند داد./عکس:علی محمدی

captcha