|
خبری / شناسه : 61026 / تاریخ انتشار : 1396/6/12 17:41
 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

 •  نمایش هزار شلاق

  نمایش هزار شلاق

نمایش هزار شلاق

IIPA /نمایش هزار شلاق به کارگردانی احسان ملکی و بازی مسعود شاکرمی،محمد صدیقیمهر،سعید زارع،داوود معینی کیا و الهه زحمتی در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha