|
خبری / شناسه : 61030 / تاریخ انتشار : 1396/6/18 17:59
 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 •  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

  نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم

IIPA / نمایش نمی‌تونیم راجع بهش حرف بزنیم به کارگردانی جابر رمضانی و بازی آتیلا پسیانی،نگار جواهریان،شیوا ابراهیمی،علی باقری،اضغر پیران،ایمان صیاد برهانی ،نیکا مهر غفاریان و مریم نور محمدی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha