|
خبری / شناسه : 61033 / تاریخ انتشار : 1396/6/22 15:01
 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

 •  نمایش خرده ریز

  نمایش خرده ریز

نمایش خرده ریز

IIPA /نمایش خرده ریز به کارگردانی سارا کریمیان اقبال و بازی مرتضی ضرابی ،معصومه عزیز محمدی ،بیتا معریان،احسان بیات فر،علی جدیدی در کافه تریا سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرد.

captcha