|
خبری / شناسه : 61034 / تاریخ انتشار : 1396/6/24 16:54
 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

 •  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

  نمایش هفت عصر هفتم پائیز

نمایش هفت عصر هفتم پائیز

IIPA /نمایش هفت عصر هفتم پائیز به کارگردانی ایوب آقا خانی و بازی رحیم نوروزی و لیلا بلوکات با موضوع زندگی و مبارزات شهید محمد جهان آرا در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha