|
خبری / شناسه : 61048 / تاریخ انتشار : 1396/7/11 14:59
 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

 •  نمایش شوایک

  نمایش شوایک

نمایش شوایک

IIPA /نمایش شوایک به کارگردانی حمید رضا نعیمی و بازی فرهاد آئیش ،حامد کمیلی،امیر حسین رستمی،یهناز نازی،مهران رنجبر،یعقوب صباحی و... در تالار وحدت به روی صحنه رفت.

captcha