|
ورزشی / شناسه : 61050 / تاریخ انتشار : 1396/7/15 15:18
 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

 •  نمایش کلنل

  نمایش کلنل

نمایش کلنل

IIPA /نمایش کلنل به کارگردانی خیرالله تقیانی پور با بازی حسین پاکدل ،شهرام حقیقت دوست،مارل فرجاد،اتابک نادری و سیروس همتی در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha