|
ورزشی / شناسه : 61066 / تاریخ انتشار : 1396/8/1 15:04
 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

 •  نمایش اپراتور نسل چهارم

  نمایش اپراتور نسل چهارم

نمایش اپراتور نسل چهارم

IIPA /نمایش اپراتور نسل چهارم به کارگردانی باقر سروش با بازی بهاره رهنما،امیر مهدی ژوله،شهروز دل افکار،نسیم اسدپور،یاسمین بهوندی و دانیال شاهسون در تئاتر مستقل تهران به روی صحنه رفت.

captcha