|
خبری / شناسه : 61068 / تاریخ انتشار : 1396/8/1 12:22
 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

 •  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

  کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

کنگره بزرگداشت آیت الله سیدمصطفی خمینی(ره)

IIPA /بزرگداشت بین‌المللی چهلمین سالگرد شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، دوشنبه ۱ آبان در سالن اجلاس سران با حضور حسن روحانی رییس جمهور، اعضای بیت امام (ره) برگزار شد.

captcha