|
ورزشی / شناسه : 61072 / تاریخ انتشار : 1396/8/4 21:28
 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

 •  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

  دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

دیدار فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران

IIPA/ دیدار فوتبال تیم های پرسپولیس تهران و استقلال تهران در شهر آورد هشتاد و پنج با برتری یک بر صفر به سود پرسپولیس پایان یافت./رضا معطریان

 
captcha