|
خبری / شناسه : 61080 / تاریخ انتشار : 1396/8/12 19:02
 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

 •  نمایش بوی خواب

  نمایش بوی خواب

نمایش بوی خواب

IIPA /نمایش بوی خواب به کارگردانی سهراب سلیمی و بازی مسعود دلخواه ،قاسم زارع و شهره سلطانی در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha