|
خبری / شناسه : 61087 / تاریخ انتشار : 1396/8/22 15:07
 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

 •  نمایش گم و گور

  نمایش گم و گور

نمایش گم و گور

IIPA /نمایش گم و گور به کارگردانی امیر مهندسیان با بازی امیر جعفری ، الناز شاکر دوست ، کاوه ابراهیم،علیرضا زارع پرست،فردین شاه حسینی و سمانه آقا زمانی در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت. 

captcha