|
خبری / شناسه : 61089 / تاریخ انتشار : 1396/8/22 18:45
 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

 •  زلزله در استان کرمانشاه-2

  زلزله در استان کرمانشاه-2

زلزله در استان کرمانشاه-2

IIPA زلزله در غرب ایران در شهرستان های کرمانشاه و سرپل ذهاب خسارت های مالی و جانی درپی داشت./عکس علی محمدی

 

 

captcha