|
خبری / شناسه : 61091 / تاریخ انتشار : 1396/9/3 15:01
 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

 •  نمایش آبجی

  نمایش آبجی

نمایش آبجی

IIPA /نمایش آبجی به کارگردانی مهدی شاه پیری و بازی مینو ملکی،نسیم تاجی،مهرنوش بلمه،کتایون رزم حسینی و داریوش فائزی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت. 

captcha