|
مستند / شناسه : 61103 / تاریخ انتشار : 1396/9/22 14:05
 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

 •  روستای بیشه در خراسان جنوبی

  روستای بیشه در خراسان جنوبی

روستای بیشه در خراسان جنوبی

IIPA /روستای بیشه در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی در آخرین نقطه مرزی این شهرستان با افغانستان واقع است. مردم این روستای کوچک و محروم در دل کوه‌های بلند در خانه‌هایی زندگی میکنند که شبیه دخمه است. دخمه‌های گلی که دران خبری از دستشویی و حمام نیست. نه شغلی دارند، نه کشاورزی و دامداری و نه آب. تنها دلخوشی آنها خاطراتی است که از دلاوری اجدادشان در مقابل اشرار و طالبان دارند. پاسداران صبور مرز با همه مشکلات در روستای دورافتاده خود مانده‌اند و خوب میدانند حضور آنها چه غنیمتی برای امنیت مرزهای کشور است.

captcha