|
ورزشی / شناسه : 61107 / تاریخ انتشار : 1396/9/27 15:09
 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

 •  نمایش فعل

  نمایش فعل

نمایش فعل

IIPA /نمایش فعل به کارگردانی محمد رضایی راد بابازی باران کوثری،میلاد رحیمی،به آفرید غفاریان، فرید فرهنگ،رزیتا علیزاده،روجا جعفری،فرنوش نیک اندیش و مهبان جلالی در سالن چهارسو تئاتر شهر به روی صحنه رفت. 

captcha