|
مستند / شناسه : 61113 / تاریخ انتشار : 1396/10/9 14:37
 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

 •  کریسمس در تهران

  کریسمس در تهران

کریسمس در تهران

IIPA /از این زمستان بی برف، بی حرف می گذرم؛ میان رنگها چشم می‌گردانم. نورها نگاهم را نوازش می‌کنند. کاش همان کودک شعر سهراب بودم،رفته از کاج بلندی بالا... کاج ها را با آن گوی‌های غلتان دوست دارم. سبز و قرمز درخشان. عطرها به رؤیایم می‌برد. بوی تولدی شادی بخش. میلاد مسیح

هموطنان مسیحی با خرید اقلام کریسمس به استقبال سال نو میلادی می روند./عکس:رضا معطریان

captcha