|
ورزشی / شناسه : 61117 / تاریخ انتشار : 1396/10/16 15:10
 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 •  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

  نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

IIPA /نمایش مرثیه ای برای یک دراکولابه کارگردانی علی رزازیان و بازی سیامک صفری،امین زندگانی،محمد نادری،ندا مقصودی و شیدا خلیق در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت. 

 

captcha