|
ورزشی / شناسه : 61148 / تاریخ انتشار : 1396/11/17 15:58
 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

 •  نمایش اهالی هوا

  نمایش اهالی هوا

نمایش اهالی هوا

IIPA /نمایش اهالی هوا به کارگردانی دایانا فتحی و بازی یاسمن ادیبی ، روزبه حصاری و سوگل خلیق در پلاتو اجرا تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha