|
خبری / شناسه : 61152 / تاریخ انتشار : 1396/11/17 18:55
 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

 •  نشست خبری حسن روحانی

  نشست خبری حسن روحانی

نشست خبری حسن روحانی

IIPA /نشست خبری حسن روحانی رییس جمهوری ، سه‌شنبه ۱۷ بهمن با حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

captcha