|
خبری / شناسه : 61161 / تاریخ انتشار : 1396/12/2 15:31

عملیات انتقال پیکر جانباختگان سانحه هوایی توسط ارتش

IIPA /عملیات انتقال پیکر جانباختگان سانحه هوایی توسط ارتش /عکس : امیر رجبی

captcha