|
ورزشی / شناسه : 61165 / تاریخ انتشار : 1396/12/7 16:40
 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

 •  نمایش دیش

  نمایش دیش

نمایش دیش

IIPA /نمایش دیش به کارگردانی رضا غیور و بازی علیرضا جعفری،شهاب مهربان،محمدفراهانی،بشیر اصلانیان و وحید منتظری در تئاتر باران به روی صحنه رفت. 

captcha